ZABIEGI FIZYKOTERAPII I KINEZYTERAPII

1. Choroby narządu ruchu

2. Opóźniony zrost kostny

3. Stawy rzekome

4. Osteoporoza

5. Choroba zwyrodnieniowa oraz stany zapalne stawów

6. Choroby układu nerwowego

7. Stany po udarach mózgowych

8. Migrena i naczynioruchowe bóle głowy

9. Zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych

10. Stwardnienie rozsiane

11. Choroby narządu wzroku

12. Choroby infekcyjne rogówki

13. Zanik nerwu wzrokowego

14. Endokrynooftalmopatie

15. Choroby górnych dróg oddechowych i słuchu

16. Choroby płuc

17. Choroby układu krążenia

18. Nadciśnienie tętnicze

19. Choroba niedokrwienna serca

20. Zaburzenia rytmu serca

21. Makroangiopatia cukrzycowa

22. Choroby przewodu pokarmowego

23. Choroba wrzodowa

24. Colon irritabile

25. Przewlekłe zapalenie trzustki

26. Choroby żeńskich narządów płciowych

27. Choroby skóry i tkanek miękkich

28. Infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich

29. Leczenie bliznowców

30.Owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi

31. Choroby układu nerwowego

32.Choroba Parkinsona

33. Stwardnienie rozsiane

34.Choroba Alzheimera

35.Stany po udarach mózgowych

36.Migrena

37.Nerwice wegetatywne

38. Zespoły bólowe o różnej etiologii

39.Owrzodzenia skóry