Specjalizacje

Pacjent ma zagwarantowany dostęp do lekarzy,  przyjmujących w ramach niżej wymienionych specjalizacji:

1. kardiologia

2. ortopedia

3. pulmonologia

4. neurologia

5. okulistyka

6. internista

7. reumatologia

8. alergologia

9. chirurgia ogólna

10. diabetologia

11. dermatologia

12. hematologia

13. nefrologia

14. traumatologia

15. anestezjologia

16. chorób zakaźnych

17. endokrynologia

18. geriatria

19. hepatologia

20. onkologia

21. urologia

22. chirurgia naczyniowa

23. gastroenterologia

24. foniatra

25. ginekologia

26. laryngologia

27. proktologia